کاربرد درب فولادی

در سالهای اخیر , با اعتنا به ارتقاء مقدار گرد و غبار در حوزه‌ خاورمیانه و مخصوصا میهن عزیزمان , به کارگیری و منفعت مندی از طریق های متفاوت جهت پرهیز از ورود این ریز ذرات و گرد و غبار به محفظه های صنعتی , بهداشتی و حتی‌در بعضی شهر های جنوبی مرزو بوم به منازل مسکونی از اهمیت به سزایی برخوردار  شده‌ است .

وجود و شکافت این ریز ذرات به قسمت های گوناگون صنعتی و بهداشتی و غذایی صدمات جبران ناپذیری برای این قبیل صنعت های بوجود می‌آورد و از مثال ای بارز آن , تعطیلی قسمت های گوناگون نیروگاهی در خوزستان هست که با در نیز آمیختن این گرد و غبار با رطوبت مه , اکثری از شهرها در خاموشی فرو رفتند . همینطور از قبیل گرد و غبار با شکافت در ترکیبات غذایی , در کارگاه جات مواد غذایی , نیز از کیفیت این مواد خواهند کاست نیز منجر پیدایش بیماری های گوناگون می‌گردند .

ورق هوابند چیست؟
این ورق غالبا تحت عنوان درب هوابند شناخته می شود که به طریق کرکره های فولادی که درمقابل ورود گرد و غبار و هرگونه اجسام فرنگی درزبندی ( که اصطلاحا به آن آب بندی گفته می شود ) گردیده اند . درزبندی یا این که Seal در صنعت های تولیدی و با اهمیت که نیاز مبرمی به ایزولاسیون کردن دما و محفظه جهت پرهیز از ورود آلودگی دارا‌هستند به کارگیری می گردند .

خصوصیت های ورق درب هوابند :
امکان استعمال در میحط های صنعتی و تجاری
پایداری بالا در قبال باد و گردباد و باران های شدید
ویژگی ها :

سرعت و جنبش تحت
صرفه اقتصادی بالا

ورود آلودگی به یک محفظه چه پیامدی خواهد داشت ؟
طبق آهن ویکی همان گونه که در ابتدا اشاره کردیم در‌صورتی‌که در یک واحد صنفی , بهداشتی یا این که خدماتی برایتان ایزوله بودن محفظه فراوان اهمیت داراست , پس می توانید روی ورق هوابند اکانت گشوده فرمایید . به طور معمول در محفظه های بهداشتی که تمیز کاری اولی شرط استارت به عمل است در شکل ورود یک آلودگی زیاد کوچک می‌تواند سبب ساز زیان جبران ناپذیری شود .

یا این که در یک محفظه صنعتی در هم اکنون ایجاد می‌باشید .اعتنا و کیفیت برای شما مضاعف دارای اهمیت است , اکنون فکر کنید یک آلودگی به خط ایجاد شما وارداتی شده‌است . و سبب ساز ایجاد یکسری هزار مال بی کیفیت شده‌است . خیر فقط شما متحمل زیان مالی متعددی شده اید بلکه احتمالا بدون چاره به تعطیلی خط ایجاد خویش گردید .

می‌توانیم برای شما یک سری تلرانس ورق فولاد نمونه دیگر بزنیم از کارهایی که ایزوله بودن محفظه کارشان اولیت حساس و دارای اهمیت آنهاست . اما با اندک دقتی یا این که بی دقتی خودشان سبب ساز به خطر افتادن صنعت و فن ی خویش گردیده اند .

به کارگیری از درب های هوابند ( درب کرکره ایی هوابند ) , او‌لین و صرفا استراتژی مفید برای پرهیز از شکافت این ذرات به درون محفظه های متعدد می‌باشد . با در اختیار گرفتن بقیه محل ورود های گرد و غبار , این درب ها تا مقدار ۹۵ درصد از ورود گرد و غبار و عطر های نامطبوع دوری می نمایند .  آنچه بیش تر از هرچیز درین درب ها شایان توجه است درز های فی مابین مقاطع ورق فولاد می‌باشد که بایستی تماما آب بند شود .

از آنجایی که ورود و خروج در سوله های وسیع خائز اهمیت میباشد درب های کرکره ایی فولادی هوابند به جهت عدم محدودیت در بعد ها و میزان , در محل ورود کارخانجات موردها غذایی و کارخانه های صنعتی دوچندان پر استفاده است .  این بعدها تا پهنا ۷متر و طول ۷ متر راحتی قابل اجراست و هیچ محدودیتی هم ندارد .