خرید پروفیل در مشهد

نکات کلیدی در خرید پروفیل در مشهد

به طور معمول در خرید نبشی دوطرف مساوی با (∟) نمایش داده می شود، وزن پروفیل نبشی با لبه­ های نامساوی (L)، وزن سپری (T) در انتها وزن قوطی چهارگوش با استفاده از معادله پایین به راحتی محاسبه می شود.

وزن قوطی (کیلوگرم) = تعداد * طول به کار رفته ( متر) * وزن مخصوص قوطی ( کیلوگرم / متر)

خریدپروفیل در مشهد از آهن آلات شکوهیان بسته نیز می توان به  خرید لوله، قوطی پروفیل درب و پنجره، پی وی سی و کرکره های برقی و غیره اشاره کرد، که درساختمان سازی و را ه سازی کاربرد دارند .

ورق آلومینیوم ۰.۴ میل پارس آلومان کار