ضایعات ورق فولاد

فلزفولاد به واسطه بازیافت پذیربودن و در عین حالا نگهداری تمام ویژگیهای خویش در عملیات بازیافت , یکی‌از ارزشمندترین فلزات صنعتی محسوب می‌شود .تلرانس ورق فولاد درغالب میهن ها به جهت برخورداری از سیستم ها و امکانات آپدیت ذوب و ریخته گری , مفهومی تحت خودرو آلات ورق فولادعنوان ( ورقفولادی ضایعاتی ( وجود نداشته و عملیات ریخته گری و آلیاژسازی , مطابق استاندارد های صنعتی انجام می گیرد البته همان گونه که اشاره شد , نبود امکانات ریخته گری و کمبود علم کافی دراین مورد و عدم اعتنا به کیفیت ورق هایفولادی سبب جور بندی بعضی ورق ها با اسم ( ورق فولادی ضایعاتی ( شده است .

ورق هایفولادی ایجاد شده از ضایعاتفولاد به منجر عدم آلیاژسازی ظریف , از سه خصوصیت برخوردار نیستند :
استقامت و رنج کافی : مشقت ورق های تولیدی از مواد ضایعاتی دربین ۹ تا ۱۰ وبستر است در حالی که‌این عدد برای ورق استاندارد ۱۴ تا ۱۵ وبستر است .
در آهن ویکی میخوانید که کیفیت تراز صاف و صیقلی : کیفیت مرحله ورق های تولیدی از مواد ضایعاتی , دوچندان مالامال خط و خش است و این در ورق های با بیلت استاندارد سطحی صیقلی و مطلوب برای پولیش و آنودایزینگ است .
قدمت قالب اکستروژن : به باعث وجود موادتشکیل دهنده متعدد در بیلت های ضایعاتی ( از جمله آهن و سرب بسیار ) وسایش این موادسازنده به تراز قالب ها , قدمت معمول و متعارف یک قالب برای ایجاد ۲۰ بدن ورق به ۵ بدن کاهش می یابد .
قالب ورق در فرآیند ساخت هرسه این ویژگیها , از پارامترهای حساس ورق فولاد می باشند که بعضی ایجاد کنندگان صرفاٌ به جهت سودجویی عمده از آنان دیده پوشی می‌نمایند و در غایت جنس ساخت شده نیاز مشتریان را برآورده نمی‌کند و سبب ساز عدم رضایت آن‌ها می گردد .
ورق فولاد – ضایعاتی
برحسب آنچه در بازار کشور‌ایران رایج و گزینه به کار گیری است سه گونه مواد نخستین استاندارد و سوله عیوب شایع ورق
برحسب آنچه در بازار کشور‌ایران متداول و زمینه به کار گیری است سه گونه مواد اول استاندارد و کارگاه ایی در دست است : *بیلت ایرالکو *بیلت آلومتک *بیلت هندی ( وارد شده )
این سه مارک از دید کیفیت تراز و رنج مطلوب دارنده تاییدیه می‌باشند و همینطور طبق آنالی , موادتشکیل دهنده تشکیل دهنده آن استاندارد است . نکته ی شایان ذکر این است که موادتشکیل دهنده آلیاژ هایفولاد یک محدوده ( Range ) است وعیوب سطحی ورق فولاد صرفا این‌که بیلت های دست ریز در کوره های زمینی دراین محدوده باشند توجیهی بر استعمال از بیلت استاندارد وجود ندارد .
دست یافتن به بیلت استاندارد امکانات همچون کوره دی سی DC و همینطور کوره هموژنایز را مستلزم است که هیچیک از شرکت های جز ایرالکو و آلومتک مجهز به‌این امکانات نیستند و فقط بیلت های این دو کمپانی ( با مهر کمپانی ) و بیلت های وارد شده پایین اسم ( بیلت استاندارد ( قابل استعمال میباشند .
با انگیزه باصرفه خیس کردن فرآیند ساخت و همینطور متعادل کردن بها ها , اشکال ضایعات فولاد را به طور بی واسطه از فروشندگان ضایعات خریداری کرده و بعداز ذوب و آلیاژسازی , آن‌ها‌را در مراحل اکستروژن , به ورق زمینه به کارگیری در صنعت های متفاوت تبدیل می کند .
از مهم‌ترین ضایعات ها کاربرد درب فولادی فولاد مصرفی این موسسه میتوان به گونه های زینک چاپی و ضایعاتفولادی کارگاه های صنعتی و ضایعات فولادی ناشی از تخریب ساختمانهای در درحال حاضر ایجاد اشاره نمود .
ضایعات فولاد
بازیافت ضایعات فولاد یک فرآیندی است که در طی آن همه ضایعاتفولاد را می‌توان در تولید ها جدیدی آن را بهره برد به‌این مراحل به کارگیری از مینیوم در صنعت های تازه بازیافت فولاد میگویند .

همه ضایعاتفولاد بعد از این که بازیافت شد پی دستگاه‌های مضاعف توانا و توانا برای ذوب مبادرت می شود و عملیات ذوب روی ضایعاتفولادی انجام شده وفولاد ها کاملاً ذوب شده و بعداز آن به مواد نپخته فولاد و آلیاژهایفولادی تبدیل میشود و بعد از آن در صنعت های به کارگیری میشود