تقویت کننده دیواره‌ی ورق st52

مش فولادی ورق st52

ورق آلومینیوم ضخامت ۸ پارس 

به هر ساختار شبکه از یک ماده که به ورق st52صورت تار و پود در نیز تنیده شده‌است و دربردارنده حفراتی است “ مش ” گفته می شود . مش فولادی کاربردهای گسترده‌ای داراست . از مش در بعد ها زیاد ریز تحت عنوان سرند برای قسمت بندی ذرات درحد میکرون استعمال می گردد . از مش در بعدها بزرگتر تحت عنوان الک به کارگیری می‌گردد . در سایزهای بزرگتر از آن در ساخت گونه های متفاوت فنس , قفس و نرده نگهدارنده به کارگیری می‌گردد .

از این شبکه که از مفتول یا این که ورق st52 میلگرد معمولی یا این که میلگرد آجدار فولادی تاسیس شده است در پروژه‌های عمرانی به وفور به کارگیری می شود .

درین مقاله به بررسی روش ایجاد مش فولادی یا این که BRC , اشکال و کاربردهای آن میپردازیم .

ایجاد مش فولادی یا این که BRC ورق st52

این فرآورده تحت عنوان تقویت کننده بتن در ساخت و ساز ساختمان‌های گوناگون مورد استعمال قرار میگیرد . مش فولادی در واقع جایگزینی برای میلگردهای برش خورده , خم شده و در بعضی مورد ها ورق st52جایگزین خاموت است .

برای ساخت مش دو روش دستی و ماشینی موجود است .

روش ماشینی

درین روش میلگردها با قطر مشخصی به وسیله اپراتور روی یک کاغذ به صورت رشته‌های عمود بر نیز چیده می شوند . مسافت رشته‌ها به صورتی است که حفراتی ورق st52به حالت مربع یا این که مستطیل با بعد ها اثبات فی مابین آنها صورت میگیرد .

ورقه دستگاه وارد نصیب جوشکاری میشود . نقاط تماس میلگردهای افقی و عمودی به وسیله جوش حرارتی نفوذی جوشکاری میگردند . براین اساس اتصال محکمی دربین تار و پود مش ساخت می شود .

روش دستی ورق st52

در‌این روش در یک تراز صاف میلگردهای آجدار یا این که بی آلایش سازه به دسته کاربرد به صورت شبکه چیده می شوند . با دقت به دکوراسیون دستی احتمال ورق st52خطای جزئی در بعد ها حفرات مش فولادی موجود هست . بعداز چینس میلگرد یا این که مفتول‌های فولادی جوشکاری معمولی روی آنها انجام میشود تا مش فولادی ایجاد شود .

اشکال مش فولادی

این کالا را را می‌توان بر پایه ی قطر ورق st52میلگرد یا این که مفتول مستعمل و بعدها و هندسه حفرات آن جور بندی کرد .

بر پایه ی ضخامت بیشتر کاربردهای عمرانی مش در قطر میلگرد 4 تا 13 میلیمتر ایجاد می گردد .

از نظر هندسه حفرات مش به صورت مربع یا این که مستطیل ساخت می گردند .

بعدها حفرات ساخت شده در معمولترین اشکال مش فولادی قطری میان 100 تا 200 میلیمتر داراست .

کاربردهای مش فولادی ورق st52

تا عمق مشخصی انجام میشود . با دقت به سست بودن خاک زمین دیواره و کف پی می بایست با بتن دارای سلاح مقاوم سازی شوند . تسلیح بتن در‌این بخش ها به امداد همین شبکه فولادی انجام می شود .

برای تولید دیواره بتنی بدین روش ابتدا اسکلت ورق st52دیواره به یاری مش فولادی تعبیه میشود و آنگاه به امداد پروسه شاتکریت بتن به روی آن پاشیده می گردد .