ورق فولادی

دانش ورق فولاد
ورقفولاد عملیات اکستروژن , یک مراحل موضوع به کارگیری برای ساخت شی ءها از یک دوران اثبات است . تلرانس ورق فولاد در‌این روش مواد زیر فشار قرار داده شده و یا این که کشیده شده و از روش یک قالب مطابق مرحله زمان متبوع بیرون می شود . دو مزیت حساس این فرایند بیشتراز از سایر فرآیندهای ایجاد توان ورقمقاطع زیاد پیچیده و همینطور به کار گیری مواد آسیب پذیر می باشند , چرا‌که مواد صرفا زیر تنش فشاری و برشی میباشند . کیفیت مرحله فراوان خوب از سایر ویژگیهای عملیات اکستروژن میباشد . اکستروژن احتمال دارد در دو موقعیت اکستروژن مداوم ( از نظر نظری ساخت مواد به صورت نامحدود و طولانی ) و یا این که نصفه پیوسته ( ایجاد بخش اعظمی از قطعات ) انجام شود . روند اکستروژن را می توانایی با مواد گرم یا این که سرد انجام بخشید . عموما مواد ورقشده دربرگیرنده فلزات , پلیمر , سرامیک , بتن , خمیر و مواد غذایی هستند . تولید ها اکستروژن به صورت کلی ( extrudates ( نامیده می شود .

ورق فولاد

ورق رنگی فولاد مبارکه ۰.۴ میل سفید یخچالی 
ورقمراحل تغییر تحول صورت پلاستیک است که در آن بلوک فلزی ( بیلت ) در اثر اعمال نیرو از قالبی با تراز بازه کوچکتر عبور می نماید . در واقع اکستروژن پروسه متراکم سازی غیر مستفیم است . کاربرد ورق فولادنیروهای اضطراری برای این متراکم سازی توسط تماس بیلت با محیط قالب و قالب تولید میگردند که مقادیر آن‌ها زیاد بسیار است .عیوب سطحی ورق فولاد تماس بیلت با محیط قالب و قالب سبب به ساخت تنش های فشاری بالایی شده که‌این تنش ها منجر کاهش احتمال پیدایش کنار گذاشتن سطحی بیلت حین انجام پروسه میشوند . اکستروژن شایسته ترین طرز برای شکستن ساختار ریختگی بیلت است چراکه درین پروسه بیلت صرفا ذیل تاثیر نیروهای فشاری قرار می‌گیرد . کاربرد درب فولادی بسته به مدل آلیاژ و نحوه متبوع , اکستروژن قادر است به طور سرد و گرم صورت پذیرد . در اکستروژن گرم , بیلت برای تسهیل در انجام تغییر تحول صورت پلاستیک , پیش گرم می شود .
پروسه عمل ورقپروفیل فولادضایعات ورق فولاد
برای ایجاد یک پروفیل فولاد بیلت مطلوب دستگاه که پیش از آن در دستگاه پیش گرم , به دمای مطلوب ایجاد رسیده است درون دستگاه اکستروژن قرار داده می شود .

آن گاه دامی پشت بیلت فولاد قرار گرفته می شود .

سنبه پرس توسط نیروی سیلندر ها ی کارکشته هیدرولیکی بر روی بیلت فولادی فشار وارد می نماید .

در اثر فشار وارداتی دما بالا می‌رود و مواد نصفه مذاب و خمیری مثل از درون قالب اکستروژن فولاد عبور کرده و صورت پروفیل فولاد را می‌سازند .

عیوب شایع ورق وجود نیروهای اصطحکاکی به اندازه قابل توجهی منجر ارتقا فشار دستگاه پرس اکستروژن الومینیوم می شود .

خودرو آلات ورق فولادبه جهت وجود اصطحکاک تنشی که فی مابین قالب اکستروژن و بیلت به‌وجود می‌آید

بایستی اعصاب و روان سازی فی مابین این دو شکل بگیرد که حائز اهمیت دوچندان مضاعف است .

اعصاب سازی در بین بیلت و قالب به شیوه های گوناگون شکل میگیرد و تاثیر به سزایی در قضیه کاهش فشار دستگاه و فشار بر روی قالب داراست .

به طور تجربی چشم شده‌است که در فاز اولیه ساخت زمانی که بیلت پشت قالب قرار گرفته است

فشار دستگاه سریعاً به بالاترین اندازه خویش ارتقاء پیدا می نماید و شرایط ساخت پروفیل فولاد ناپایدار می شود .

برای تصحیح و انتخاب ایرادات قالب از راز شاخه ی خارج آمده از قالب اکستروژن به کارگیری می نمایند که گویا بهبود خطاها به جان دار در ایجاد است .

خروج پروفیل فولاد از دستگاه اکسترود
پروفیل ورقشده که از قالب بیرون می شود را بایستی به طور دستی و یا این که اتومات از دستگاه ورقفولاد خارج کشید .

قالب ورق در فرآیند ساخت این فعالیت فشار را زیاد کاهش می‌دهد و به ساخت پروفیل فولاد مناسب امداد می نماید .

دستگاه پولر , پروفیل را به صورت یکدست و با توان یکسان خارج می‌کشد و بر روی ریل